Samenstelling Commissie

De leden worden benoemd conform de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit van de gemeente Hengelo (Ov.) 2022.
Per 1 april 2024 kent de commissie de volgende samenstelling:
  • Radboud Seckel (voorzitter)
  • Dick Teunis (secretaris)
  • Jeroen Haverkate
  • Rianne van Wijngaarden
  • Frederike Dollekamp
  • Leon Brokers
De Erfgoedcommissie wordt ondersteund door de volgende personen van de gemeente Hengelo; Bertien Scholten (adviseur monumentenzorg), Jan Kees Stegeman (adviseur monumentenzorg, archeologie), Peter Leeuwerink (adviseur monumentenzorg) en Menno Moonen (procesmanager Ruimte en Bouwen).