Uitgebrachte adviezen

Overleg van de Erfgoedcommissie Hengelo is openbaar. Alles wat in de vergadering wordt besproken is openbaar. De commissie geeft gevraagd (verzoek van Burgemeester en Wethouders) of ongevraagd advies. Nadat door B&W kennisgenomen is van het advies maakt de EC het advies openbaar op de eigen website.

Volgt B&W het advies van de EC niet, dan ontvangt de EC hiervan schriftelijk een toelichting.

Adviezen 2024
2024-001 Advies Wilhelminaschool
2024-002 Advies kleurstelling Telgenflat

Adviezen 2023
2023-001 Advies Bibliotheek Vondelstraat
2023-002 Advies terrasoverkapping restaurant Loev
2023-003 Advies aanpassingen Brandweerkazerne Hengelo-Centrum
2023-004 Advies aanwijzing de Lemerij als gemeentelijk monument
2023-005 Advies aanpassingen Brandweerkazerne Hengelo-Centrum
2023-006 Advies bezwaren Bibliotheek Vondelstraat
2023-007 Advies herbouw Erve Witveld/Altenavoetpad 21
2023-008 Advies transformatie Kasbah
2023-009 Advies paviljoen Prins Bernhardplantsoen
2023-010 Advies legplan zonnepanelen Kasbah
2023-011 Advies verbouwing Enschedsestraat 236
2023-012 Advies Plein 1918 – nummer 10
2023-013 Advies verkoopdocument Paul Krugerstraat 49
2023-014 Advies ontwikkelingen Stork complex
2023-015 Advies transformatie Kasbah

Adviezen 2022

2022-001 Tweede advies Brandweerkazerne
2022-002 Tweede advies Watertorenlaan 56
2022-003 Advies Paul Krugerstraat 49
2022-004 Advies Marktkiosk
2022-005 Advies voormalig TCS (Heim)
2022-006 Advies herbouw Altenavoetpad 21
2022-007 Advies voormalig TCS (oktober 2022)
2022-008 Advies airco-unit Dagwinkel
2022-009 Advies Morshoekweg 15
2022-010 Advies Voorbereidingsbesluit karakteristieke panden Hart van Zuid
2022-011 Advies Anninksweg 113

Adviezen 2021
2021-001 Advies Deldenerstraat 36
2021-002 9de advies Badhuis, gevelstenen (2)
2021-003 Bornsestraat Heemaf
2021-004 Advies Beursstraat 1A
2021-005 Advies herinrichting Dikkers
2021-006 Advies karakteristieke panden Langelermaatweg
2021-007 Advies Omgevingsvisie Hart van Zuid
2021-008 Advies woonerf Anthoniusstraat
2021-009 Advies Groene Wig industriegebied Veldkamp
2021-010 Aanvullend advies aanpassingen woning Deldenerstraat 36
2021-011 Advies aanpassing Brandweerkazerne
2021-012 Advies woning Anninksweg 11 en twee markestenen
2021-013 Advies Hazemeijer pand B04 optopping

Adviezen 2020
2020-001 advies Marktplein
2020-002 Advies Ontwikkelkaart Hart van Zuid
2020-003 Advies Oelerweg 17

Adviezen 2019
2019-001 Lansinkweg 37 2de advies
2019-002 Advies inbedding in omgeving/plan stadserf
2019-003 advies Watertorengebied
2019-004 advies voordracht monumenten status
2019-005 Lansinkweg 11
2019-006 Advies verplaatsen herdenkingsmonument
2019-007 Lansinkweg 37 3de advies
2019-008 Dikkers
2019-009 Advies boek Wederopbouw Hengelo
2019-010 Beursstraat 1a

Adviezen 2018
2018-001 advies binnenstadsontwikkeling
2018-005 Verzending Meerjarenplan naar B&W Meerjaren plan 2018-2022
2018-006 Advies aanwijzing nieuwe gemeentelijke monumenten
2018-007 herontwikkeling Verenigingsgebouw
2018-008 herontwikkeling Verenigingsgebouw
2018-009 Lansinkweg 37
2018-002 t/m 2018-004 zijn niet gebruikt.


Adviezen 2017
2017-001 8ste advies Badhuis
2017-002 1ste advies Ariënsschool
2017-003 advies Wonen boven winkels
2017-004 3de advies Kloas aan de Brug
2017-005 Concept kadernota
2017-006 Telgenflat
2017-007 Brief Dikkerscomplex als waardevol pand
2017-008 Markegrenzen
2017-009 is gebruikt voor verzending van een jaarverslag
2017-010 Telgenflat
2017-011 Seahorse
2017-012 Bordes brandweerkazerne
2017-013 Archeologische verwachtingenkaart
2017-014 Samenvattend advies Badhuis
2017-015 Concept Erfgoedverordening 2017

Adviezen 2016
2016-001 Brouwerijgebouw
2016-002 Paardenstal
2016-003 Brief inzake ontwikkelingen badhuis
2016-004 Brief aan bewonersoverleg Afrikanderbuurt
2016-005 Pastoriestraat
2016-006 Voormalige UTS MTS
2016-007 Watertorenterrein
2016-008 Tweede brief aan bewonersoverleg Afrikanderbuurt
2016-009, Kloas aan de Brug versie 2
2016-010 Lijst waardevolle panden versie 2
2016-011 Sluizen versie 2
2016-012 5de advies Badhuis versie 2
2016-013 6de advies Badhuis versie 4
2016-014 Oelerschoolpad versie 1
2016-015 Raad van de Arbeid
2016-016 Voormalige UTS MTS
2016-016 bijlage, advies monumentstatus MTS
2016-017 7de advies Badhuis versie 2

Adviezen 2015
2015-001 Advies Woolderbeekweg 11
2015-002 Hijsch gebouwen
2015-003 Advies Beukweg 92
2015-004 Advies Badhuis-Ariënsschool
2015-005 Advies concept-verordening op de Monumentencommissie
2015-006 Advies Badhuis-Ariënsschool
2015-010 Advies Hijsch complex, brief aan B. en W. 10-06-2015.
NB.de nummers 2015-007 t/m 2015-009 zijn niet gebruikt.

Adviezen 2014

2014-001 Enschedesestraat 244-250
2014-002 Beukweg 92
2014-003 Uitgangspunten uitbouw woningen Tuindorp
2014-004 Plein 1918 nr. 5
2014-005 is gebruikt voor verzending van het jaarplan
2014-006 Plein 1918 nr. 4 en 6
2014-007 Enschedesestraat 244-250
2014-008 is niet gebruikt
2014-009 Advies Badhuis-Ariënsschool
2014-010 Begeleidend schrijven aan Welbions t.b.v. versturen van advies 2014-009
2014-011 verharding Tuindorp
2014-012 advies uitvoeringsorganisatie HvZ
2014-013 Beukweg 92 2de advies
2014-014 aanvraag Monumentenstatus MTS
bijlage, aanvraag Monumentstatus MTS
2014-015 Ongevraagd advies inzake bomen in het straatbeeld
2014-016 Tweede advies voormalige UTS/MTS

Adviezen 2013

2013-001 Advies Stadskantoor
2013-002 Advies Kasbah
2013-004 Aangepast advies Monumentencommissie over aanpassing gevel Bornsestraat (Locomotief)
2013-005 Advies Enschedesestraat 244-250 
2013-007 Advies Raadhuis-Stadskantoor
2013-008 3de advies Raadhuis-Stadskantoor
2013-009 Advies herinrichting Kettingstraat Ketelstraat
2013-010 Advies Badhuis
2013-012 Advies Raadhuis-Stadskantoor
2013-013 Advies lege terreinen Hengelo
2013-015 Advies idastraat 14a verbouw school
2013-016 Advies rijksmonumenten, Stadhuis
2013-017 Advies rijksmonumenten, Europatunnel
2013-018 Advies rijksmonumenten, Raphaelkerk
De nummers 2013-006, 011 en 014 zijn gebruikt voor verzending van jaarverslagen;

Adviezen 2012

2012-000 advies badhuis
2012-001 brief advies badhuis
2012-002 advies badhuis
2012-003, brief advies Kloas aan de Brug
2012-004 brief advies bouwwerken wederopbouw
2012-004, bijlage, Suggesties Hengelo 1959-1965 (2)-1
2012-005 advies Hotlo initiatief, lokatiekeuze
2012-006 advies badhuis
2012-007 begeleidend schrijven t.b.v. verzending van advies 2012-006
2012-008 niet gebruikt
2012-009 begeleidend schrijven t.b.v. verzending brief locatiekeuze Hotlo en advies 2012-005
2012-010 advies Stadskantoor (1)