Monumentenkaart van Hengelo

De Gemeente Hengelo heeft onder meer in samenwerking met de Monumentencommissie de Cultuur Historische Waarden Kaart (CHWK) ontwikkeld. Op deze kaart is een groot deel van de erfgoedinformatie van de gemeente samengebracht.
De Gemeente Hengelo onderscheidt op de kaart de volgende erfgoedcategorieën voor gebouwen en objecten. Door op de kaart een icoon bij een gebouw of object aan te klikken krijgt u toegang tot uitgebreide informatie hierover.
  • Rijksmonumenten (R)
  • Gemeentelijke monumenten (G)
  • Beschermde gemeentelijke karakteristieke panden (BGKP)
  • Karakteristieke boerenerven (K) en
  • Waardevolle panden (W)

NB. Waardevolle panden zijn op de kaart aangegeven maar de informatie hierover is nog in ontwikkeling; het streven is om deze informatie eind 2017 aan te bieden.

Klik op de afbeelding hieronder om de Cultuur Historische Waardenkaart te bezoeken.
Cultuur historische waardenkaart

Cultuur historische waardenkaart