Nieuwsarchief

 • 27 december – advies Hazemeijer, object B04, nummer 2021-013.
  Onderwerp: de herbestemming van dit voormalige industriecomplex tot woongebouw;
  De Erfgoedcommissie volgt het ontwerpproces met belangstelling en ziet verbeteringen ten opzichte van eerdere voorstellen. De commissie oordeelt positief over de “loggia-opzet” van de gevel i.p.v. een keuze voor serre’s met dichtgezette glasvlakken.
 • 27 december – advies woning Anninksweg 111 en twee markestenen, nummer 2021-012.
  De Erfgoedcommissie brengt een positief advies uit aan het college over het verzoek voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. Het betreft een boerderijtje/ tuinhuisje aan de Anninksweg 111. De Commissie is van mening dat de herbestemming van het gebouw behoud voor de toekomst betekent en staat positief tegenover de aanwijzing en de herbestemming. De commissie ziet met belangstelling de plannen tegemoet.
  Verder adviseert de Commissie positief over de aanwijzing van twee markestenen bij het voormalige stadskantoor aan de Hazenweg en in het Weusthagpark. Beiden vormen achtereenvolgens de grens tussen de Marke Woolde en Hasselo en Woolde, Hasselo en Klein Driene. De commissie adviseert positief op het verzoek om de markestenen aan te wijzen als gemeentelijk monument, als deze origineel zijn en op de historisch juiste plekken liggen.
 • 27 december – advies aanpassing Brandweerkazerne, nummer 2021-011.
  De Erfgoedcommissie heeft op 27 december haar advies uitgebracht over de voorgestelde wijzigingen aan dit pand (gedeeltelijk Rijksmonument).
  Over het idee van de glazen overlegruimte adviseert de Commissie negatief. Het verwijderen van de oude “slangenschacht” en de voorgestelde herinrichting van de begane grondvloer van de entree worden positief beoordeeld.
 • 5 december – aanvullend advies woning Deldenerstraat 36, nummer 2021-010.
  De Erfgoedcommissie heeft op 5 december haar aanvullend advies over de monumentale woning, Deldenerstraat 36, verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies gaat in op de aanpassingen aan het hoofdgebouw en de sloop van de kantoorvleugel aan de linker voorzijde. De eigenaar zal op deze plaats een soort “herinneringsconstructie” realiseren dat aan de oorspronkelijke aanbouw doet herinneren.
 • 25 november – advies Groene Wig, industrieterrein Veldkamp, nummer 2021-009.
  De Erfgoedcommissie heeft op 25 november haar advies over de plannen voor het Hengelose deel van het industriegebied Veldkamp, de zg. Groene Wig, verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
  Dit advies gaat in op de stedenbouwkundige aspecten van het plan en de voorgestelde aanpassingen van het gemeentelijke monument in het gebied; de voormalige boerderij aan de Burenweg 70.
 • 25 november – advies woonerf Anthoniusstraat, nummer 2021-008.
  De erfgoedcommissie heeft op 25 november haar advies over de vraag van de Stichting Erfgoed Hengelo om de Anthoniusstraat aan te wijzen als gemeentelijk monument, verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
  De Erfgoedcommissie adviseert negatief vanwege het feit dat er geen herkenbare en/of erkende bouwstijl (architectonische waarde) is gebruikt en het woonerf niet in samenhang met de bestaande woningen als een geheel is ontwikkeld (stedenbouwkundige waarde).
 • 8 oktober – aanwijzing gemeentelijk monument ETEF-fabriekspandje, nummer 2021-006.
  Dit advies sluit aan bij een reeds eerder uitgebracht verzoek (in 2005) om het karakteristieke fabriekspand en de aangrenzende (witte) woningen te behouden voor Hengelo.
 • 20 september – 2e advies inzake herinrichting Dikkersterrein, nummer 2021-005.
  De Erfgoedcommissie heeft op 2 september haar advies inzake de herontwikkeling van het Dikkersterrein (Esrein) verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
  Dit advies is een vervolg op het eerste advies uit 2019 en is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de betrokken partijen, waaronder EMGA (eigenaar), architect, projectontwikkelaar en ambtenaren van de gemeente.