Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie is een commissie conform artikel 84 van de Gemeentewet. De commissie heeft tot taak het College van Burgemeester en wethouders op verzoek of op eigen initiatief te adviseren over de toepassing van de Monumentenverordening.
De commissie brengt jaarlijks, aan het college, verslag uit van zijn werkzaamheden.

Erfgoed omvat veel meer dan alleen gebouwde monumenten, denk bijvoorbeeld aan archeologie, cultuurlandschappen en het vertellen van de verhalen. Om die reden is de naam ‘Monumentencommissie’ veranderd in ‘Erfgoedcommissie’.

Deze naam is vastgelegd in de ‘Verordening op Erfgoedcommissie 2018’ welke op 26 februari 2018 door de Raad is vastgesteld.