Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
Voor de Erfgoedcommissie is 2023 een druk en interessant jaar.
In de vergadering van juni is het voorstel behandeld voor de herbouw van Erve Witveld/Altenavoetpad 21. De boerderij is een rijksmonument. De commissie heeft haar opmerkingen en aanbevelingen verwoord in advies 2023-007.
Klik hier voor het advies.