Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
In advies 2022-007 adviseert de Erfgoedcommissie het college over de verbouw en hergebruik van het voormalige Twentsch Centraal station voor Stroomlevering (beter bekend als TCS en later in gebruik door museum HEIM). De commissie heeft, na meerdere gesprekken met de architect en ontwikkelaar en een bezoek op locatie, positief geadviseerd.
Klik hier om het advies 2022-007 verder te lezen.