Wederopbouw

Met de aanwijzing van 30 wederopbouwgebieden in Nederland heeft de regering de aandacht gevestigd op het belang van de naoorlogse bouw in Nederland. Twee van deze gebieden liggen in Hengelo: de binnenstad en de wijk Klein Driene. Hengelo kan zich daarom met recht wederopbouwstad noemen. Op 3 september as. is het 50 jaar geleden dat het Raadhuis van Hengelo, het symbool bij uitstek van de wederopbouw van Hengelo, in gebruik is genomen.