Samenstelling Commissie

De leden worden benoemd conform de Verordening op de Monumentencommissie van de gemeente Hengelo (Ov.) 2015 .
Per 2019 kent de commissie de volgende samenstelling:
  • Hans de Gruil (voorzitter)
  • Harm van Egmond (secretaris)
  • Peter van der Heijden
  • Ronald Olthof
  • Rianne van Wijngaarden
  • Frederike Dollekamp
  • Hans Pol
  • Dick Teunis (verslaglegging)
De Monumentencommissie wordt ondersteund door Jan Kees Stegeman (beleidsmedewerker monumentenzorg van de gemeente), Peter Leeuwerink (bouwinspecteur en medewerker monumentenzorg van de gemeente)