Samenstelling Commissie

De leden worden benoemd conform de Verordening op de Monumentencommissie van de gemeente Hengelo (Ov.) 2015.
Per 2022 kent de commissie de volgende samenstelling:
  • Harm van Egmond (voorzitter a.i.)
  • Peter van der Heijden
  • Ronald Olthof
  • Rianne van Wijngaarden
  • Frederike Dollekamp
  • Peter op den Brouw
  • Dick Teunis (verslaglegging)
De Erfgoedcommissie wordt ondersteund door Jan Kees Stegeman (adviseur monumentenzorg, archeologie en welstand van de gemeente), Peter Leeuwerink (bouwinspecteur en medewerker monumentenzorg van de gemeente)