Uitgebrachte adviezen

Overleg van de Monumentencommissie Hengelo is openbaar. Alles wat in de vergadering wordt besproken is openbaar. De commissie geeft gevraagd (verzoek van Burgemeester en Wethouders) of ongevraagd advies. Nadat door B&W kennis genomen is van het advies maakt het MC het advies openbaar op de eigen website.

Volgt B&W advies MC niet, dan ontvangt de MC hiervan schriftelijk een toelichting.

Adviezen 2021

2021-001 Advies Deldenerstraat 36
2021-002 9de advies Badhuis, gevelstenen (2)
2021-003 Bornsestraat Heemaf
2021-005 Advies herinrichting Dikkers
Adviezen 2020
2020-001 advies Marktplein
2020-002 Advies Ontwikkelkaart Hart van Zuid
2020-003 Advies Oelerweg 17

Adviezen 2019

2019-001 Lansinkweg 37 2de advies
2019-003 advies Watertorengebied
2019-004 advies voordracht monumenten status
2019-005 Lansinkweg 11
2019-007 Lansinkweg 37 3de advies
2019-008 Dikkers
2019-010 Beursstraat 1a

Adviezen 2018

2018-001 advies binnenstadsontwikkeling 2018-005
2018-005 Verzending Meerjarenplan naar B&W
Meerjaren plan 2018-2022
2018-007 herontwikkeling Verenigingsgebouw
2018-008 herontwikkeling Verenigingsgebouw
2018-009 Lansinkweg 37

Adviezen 2017

2017-001 8de advies Badhuis
2017-002 1ste advies Ariënsschool
2017-003 advies Wonen boven winkels
2017-004 3de advies Kloas aan de Brug
2017-005 Concept kadernota
2017-006 Telgenflat
2017-008 Markegrenzen
2017-010 Telgenflat
2017-011 Seahorse
2017-012 Bordes brandweerkazerne
2017-013 Archeologische verwachtingenkaart
2017-014 Samenvattend advies Badhuis
2017-015 Concept Erfgoedverordening 2017

Adviezen 2016

2016-001 Brouwerijgebouw
2016-002 Paardenstal
2016-005 Pastoriestraat
2016-006 Voormalige UTS MTS
2016-007 Watertorenterrein
2016-009, Kloas aan de Brug versie 2
2016-010 Lijst waardevolle panden versie 2
2016-011 Sluizen versie 2
2016-012 5de advies Badhuis versie 2
2016-013 6de advies Badhuis versie 4
2016-014 Oelerschoolpad versie 1
2016-015 Raad van de Arbeid
2016-016 Voormalige UTS MTS
2016-016 bijlage, advies monumentstatus MTS
2016-017 7de advies Badhuis versie 2

Adviezen 2015

2015-001 Advies woolderbeekweg 11

2015-002 Hijsch gebouwen

2015-003 Advies Beukweg 92

2015-004 Advies Badhuis-Ariënsschool

2015-005 Advies concept-verordening op de Monumentencommissie

2015-006 Advies Badhuis-Ariënsschool
2015-010 Advies Hijsch complex, brief aan B. en W. 10-06-2015.
NB.de nummers 2015-007 t/m 2015-009 zijn niet gebruikt.

Adviezen 2014

2014-001 Enschedesestraat 244-250
2014-002 Beukweg 92
2014-003 Uitgangspunten uitbouw woningen Tuindorp
2014-004 Plein 1918 nr. 5
2014-006 Plein 1918 nr. 4 en 6
2014-007 Enschedesestraat 244-250
2014-009 Advies Badhuis-Ariënsschool
2014-011 verharding Tuindorp
2014-012 advies uitvoeringsorganisatie HvZ
2014-013 Beukweg 92 2de advies
2014-014 aanvraag Monumentenstatus MTS, bijlage, aanvraag Monumentstatus MTS

Adviezen 2013

2013-001 Advies Stadskantoor
2013-002 Advies kasbah
2013-004 Aangepast advies Monumentencommissie over aanpassing gevel Bornsestraat (Locomotief)
2013-005 Advies Enschedesestraat 244-250
2013-007 Advies Raadhuis-Stadskantoor
2013-008 3de advies Raadhuis-Stadskantoor
2013-009 Advies herinrichting Kettingstraat Ketelstraat
2013-010 Advies Badhuis
2013-012 Advies Raadhuis-Stadskantoor
2013-013 Advies lege terreinen Hengelo
2013-015 Advies idastraat 14a verbouw school
2013-016 Advies rijksmonumenten, Stadhuis
2013-017 Advies rijksmonumenten, Europatunnel
2013-018 Advies rijksmonumenten, Raphaelkerk

Adviezen 2012

2012-000 advies badhuis
2012-000,advies badhuis a
2012-001 brief advies badhuis
2012-002 advies badhuis
2012-003, brief advies Kloas aan de Brug
2012-004 brief advies bouwwerken wederopbouw
2012-004, bijlage, Suggesties Hengelo 1959-1965 (2)-1
2012-005 advies Hotlo initiatief, lokatiekeuze
2012-006 advies badhuis
2012-010 advies Stadskantoor (1)