Meerjarenplan

Missie

Wat willen we bereiken?

Behoud door bewustwording!

De Erfgoedcommissie van Hengelo heeft als missie:
Het behoud en het inzetbaar houden en/of maken van het cultuurhistorisch erfgoed van Hengelo;

Met haar activiteiten wil de commissie bijdragen aan de bekendheid met, het enthousiasme voor en betrokkenheid bij de waarde van ons cultureel erfgoed bij bewoners, eigenaars en bestuurders

Dit is ons meerjarenplan: