Nieuwsarchief

 • 5 december – aanvullend advies woning Deldenerstraat 36, nummer 2021-010.
  De Erfgoedcommissie heeft op 5 december haar aanvullend advies over de monumentale woning, Deldenerstraat 36, verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies gaat in op de aanpassingen aan het hoofdgebouw en de sloop van de kantoorvleugel aan de linker voorzijde. De eigenaar zal op deze plaats een soort “herinneringsconstructie” realiseren dat aan de oorspronkelijke aanbouw doet herinneren.
 • 25 november – advies Groene Wig, industrieterrein Veldkamp, nummer 2021-009.
  De Erfgoedcommissie heeft op 25 november haar advies over de plannen voor het Hengelose deel van het industriegebied Veldkamp, de zg. Groene Wig, verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
  Dit advies gaat in op de stedenbouwkundige aspecten van het plan en de voorgestelde aanpassingen van het gemeentelijke monument in het gebied; de voormalige boerderij aan de Burenweg 70.
 • 25 november – advies woonerf Anthoniusstraat, nummer 2021-008.
  De erfgoedcommissie heeft op 25 november haar advies over de vraag van de Stichting Erfgoed Hengelo om de Anthoniusstraat aan te wijzen als gemeentelijk monument, verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
  De Erfgoedcommissie adviseert negatief vanwege het feit dat er geen herkenbare en/of erkende bouwstijl (architectonische waarde) is gebruikt en het woonerf niet in samenhang met de bestaande woningen als een geheel is ontwikkeld (stedenbouwkundige waarde).
 • 8 oktober – aanwijzing gemeentelijk monument ETEF-fabriekspandje, nummer 2021-006.
  Dit advies sluit aan bij een reeds eerder uitgebracht verzoek (in 2005) om het karakteristieke fabriekspand en de aangrenzende (witte) woningen te behouden voor Hengelo.
 • 20 september – 2e advies inzake herinrichting Dikkersterrein, nummer 2021-005.
  De Erfgoedcommissie heeft op 2 september haar advies inzake de herontwikkeling van het Dikkersterrein (Esrein) verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
  Dit advies is een vervolg op het eerste advies uit 2019 en is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de betrokken partijen, waaronder EMGA (eigenaar), architect, projectontwikkelaar en ambtenaren van de gemeente.