Overzicht waardevolle panden

Wanneer u op één van onderstaande, blauwe, “kopjes” klikt dan krijgt u een overzicht te zien van de geselecteerde waardevolle panden in de betreffende wijk. In de wijken Hasseler Es en Slangenbeek zijn geen waardevolle panden geselecteerd.
Voorpagina
00 Binnenstad
01 Hengelose Es
02 Noord
04 Groot Driene
05 Berflo Es
06 Wilderinkshoek
07 Woolde

In de overzichten zijn de door de Monumentencommissie geselecteerde waardevolle panden opgenomen. Op 2 maart 2017 zijn bewoners/eigenaren van deze panden uitgenodigd voor een toelichting op de betekenis van de aanwijzing tot waardevol pand.

Bij de overzichten gelden de volgende kanttekeningen:
Het is (nog) niet gelukt om van alle opgenomen objecten (het adres van) de eigenaar/bewoner te achterhalen.
Op veel plekken hebben we individuele woningen geslecteerd als waardevol, de eigenaars daarvan zijn allemaal uitgenodigd voor de informatie avond.
Op andere plekken zijn groepen huizen, zgn. ensembles, geselecteerd als waardevol, de eigenaars van die groepen zijn vooralsnog niet uitgenodigd. Uiteindelijk zullen alle panden die onderdeel zijn van een ensemble en die daarvoor in aanmerking komen in de lijst worden opgenomen. De betreffende eigenaren zullen daarover tzt worden geinformeerd.
De waardering van de objecten (de kruisjes in de tabellen) is nog niet voor alle objecten volledig; er zijn op de lijsten panden opgenomen waarvan de score geheel of gedeeltelijk ontbreekt.
De monumentencommissie is bezig de lijst op deze punten te completeren en uit te werken. Daarbij streven we ernaar om alle betrokkenen in de komende tijd goed te informeren.

Mocht u informatie hebben die ons kan helpen bij de verdere completering, verbetering en uitwerking van de lijst waardevolle panden, aarzel dan niet om ons daarover te informeren. We zijn geïnteresseerd in architect, gegevens over het ontwerp, cultuur-historische aspecten van het pand, enz.

NB. zie ook de Cultuur historische waardenkaart onder het kopje “Monumentenkaart van Hengelo”.