Missie

IBR bijeenkomst uitnodiging_507292

De Monumentencommissie  van Hengelo heeft als missie het behoud, het beter zichtbaar maken en het beleefbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed voor de bewoners van Hengelo. De Monumentencommissie wil er mee bijdragen aan het enthousiasme voor en betrokkenheid bij het behoud en de herbestemming van onroerend cultuurhistorisch erfgoed.