Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
In advies 2021-013 adviseert de Erfgoedcommissie het college over de herbestemming van dit voormalige industriecomplex tot woongebouw; het ontwerpproces wordt door de Commissie met belangstelling gevolgd en ziet verbeteringen ten opzichte van eerdere voorstellen. De commissie oordeelt positief over de “loggia-opzet” van de gevel.
Klik hier om het advies 2021-013 verder te lezen.