Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
De Erfgoedcommissie is weer volop bezig met haar werkzaamheden.
In de laatste vergadering is het voorstel behandeld voor de (interne) aanpassing van de Brandweerkazerne Hengelo-Centrum. Een deel van het pand (de oude watertoren) is een rijksmonument. De commissie heeft haar opmerkingen en aanbevelingen verwoord in een advies met nummer 2023-003.
Klik hier voor het advies.