Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
De Erfgoedcommissie heeft op 5 december haar aanvullend advies over de monumentale woning, Deldenerstraat 36, verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Dit advies gaat in op de aanpassingen aan het hoofdgebouw en de sloop van de kantoorvleugel aan de linker voorzijde. De eigenaar zal op deze plaats een soort “herinneringsconstructie” realiseren dat aan de oorspronkelijke aanbouw doet herinneren.
Klik hier om het advies 2021-010 te lezen.
Deldenerstraat 36