Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
Het nieuwe jaar is weer begonnen en de commissie is opnieuw voortvarend aan het werk gegaan met alle ontwikkelingen in Hengelo. Op veel plekken in de stad worden initiatieven ontwikkeld voor hergebruik en restauratie van monumentale objecten.
Zoals ook de plannen voor de Wilhelminaschool.
De Erfgoedcommissie is vanaf mei 2022 meerdere malen geconsulteerd door de initiatiefnemers voor een advies over het mogelijk hergebruik van dit rijksmonument.
Het laatste advies van de commissie is verwoord in advies 2024-001.
Klik hier voor het advies of op onderstaande foto.