Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert over erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
De Erfgoedcommissie is in het nieuwe jaar begonnen met haar werkzaamheden met de commissievergadering op 10 januari. O.a. de voorgenomen verbouwing van de bibliotheek Vondelstraat 2 is behandeld en zal op korte termijn voorzien worden van een advies.
Het belooft opnieuw een intensief en boeiend jaar te worden met alle ontwikkelingen rondom het erfgoed in Hengelo!
Het jaar 2022 is afgesloten met een positief advies over de restauratie en verbouwing van het oude boerderijtje (gemeentelijk monument) gelegen aan de Anninksweg 113.
Klik hier voor het advies.