Welkom

De Erfgoedcommissie is de gemeentelijke adviescommissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert inzake erfgoed.
De commissie bestaat o.a. uit architecten en andere deskundigen die vrijwillig hun tijd en energie inzetten om het erfgoed in kaart te brengen en te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over mogelijk hergebruik en aanpassing van dat erfgoed.

Actueel
De Erfgoedcommissie heeft op 2 september haar advies inzake de herontwikkeling van het Dikkersterrein (Esrein) verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Dit advies is een vervolg op het eerste advies uit 2019 en is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de betrokken partijen, waaronder EMGA (eigenaar), architect, projectontwikkelaar en ambtenaren van de gemeente.
Klik hier om het advies 2021-005 te lezen.